728x90 AdSpace


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NẤU ĂN HÀ NỘI

Điện thoại: 024.6260.1456 - Hotline: 0986.425.099
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tin hot >>
Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Cao đẳng kế toán doanh nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
-----oOo-----

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & KẾ HOẠCH HỌC TẬP
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. Mục tiêu đào tạo:

1. Kiến thức: Sau khi đào tạo đảm bảo người học được trang bị các kiến thức:
- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
- Nắm vững và vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
- Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;
- Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
- Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
2. Kỹ năng:
- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
- Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
- Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
- Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
- Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp
- Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
- Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
3. Cơ hội việc làm:
          Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
- Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

II. Thời gian đào tạo của khóa học:

1.Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
Thời gian đào tạo: 3 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
- Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ
(Trong đó thi tốt nghiệp 80 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 3300 giờ
    + Thời gian học bắt buộc: 2415 giờ; Thời gian học tự chọn: 885 giờ
    + Thời gian học lý thuyết: 1060 giờ; Thời gian học thực hành: 2240 giờ
3. Danh mục các môn học:
MH,


Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
 số

Trong đó
 thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MH 01
Chính trị
90
60
24
6
MH 02
Pháp luật
30
21
7
2
MH 03
Giáo dục thể chất
60
4
52
4
MH 04
Giáo dục quốc phòng - An ninh
75
58
13
4
MH 05
Tin học
75
17
54
4
MH 06
Ngoại ngữ (Anh văn)
120
60
50
10
MH 07
Kinh tế chính trị
60
40
16
4
MH 08
Luật kinh tế
30
20
8
2
MH 09
Kinh tế vi mô
60
40
17
3
MH 10
Anh văn chuyên ngành
60
40
16
4
MH 11
Kinh tế vĩ mô
45
30
12
3
MH 12
Nguyên lý thống kê
45
30
13
2
MH 13
Lý thuyết tài chính tiền tệ
60
40
16
4
MH 14
Lý thuyết kế toán
75
50
20
5
MH 15
Quản trị doanh nghiệp
60
40
17
3
MH 16
Thống kê doanh nghiệp
60
30
26
4
MH 17
Thuế
60
30
26
4
MH 18
Tài chính doanh nghiệp1
120
70
42
8
MĐ 19
Kế toán doanh nghiệp 1
90
50
35
5
MĐ 20
Kế toán doanh nghiệp 2
90
50
35
5
MĐ 20
Kế toán doanh nghiệp 3
90
50
35
5
MĐ 21
Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1
135
0
125
10
MĐ 22
Thực hành Kế toán doanh nghiệp 2
135
0
125
10
MĐ 23
Thực tập nghề
185
185
 0
MH 24
Phân tích hoạt động kinh doanh
60
30
26
4
MH 25
Kế toán quản trị
60
30
26
4
MH 26
Kế toán hành chính sự nghiệp
75
30
40
5
MH 27
Kiểm toán
60
30
26
4
MĐ 28
Tin học kế toán
60
13
45
2
MĐ 29
Thực tập tốt nghiệp
640
640
 0
MH 30
Soạn thảo văn bản
45
27
15
3
MH 31
Quản trị học
45
25
17
3
MH 32
Toán kinh tế
75
49
22
4
MH 33
Marketing
60
35
21
4
MH 34
Kinh tế phát triển
45
25
17
3
MH 35
Kinh tế quốc tế
45
25
17
3
MH 36
Thị trường chứng khoán
60
25
31
4
MH 37
Lập và phân tích dự án đầu tư
60
30
26
4
MH 38
Kế toán ngân sách xã, phường
60
20
36
4
MH 39
Kế toán thương mại dịch vụ
60
26
30
4
MH 40
Kế toán thuế
60
30
26
4
MĐ 41
Thực hành kế toán ngân sách xã, phường
90
 0
84
6
MĐ 42
Thực hành quyết toán thuế
75
 0
70
5
MĐ 43
Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
105
98
7

Cộng
3750
1280
2282
188
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Cao đẳng kế toán doanh nghiệp Rating: 5 Reviewed By: Đại học Ô tô Hà Nội

Liên Hệ Chúng Tôi